LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNYCH DOTACJI NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNYCH DOTACJI NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH W RAMACH NABORU II od  07-04-2022 do 27-05-2022r. 

 

NR WNIOSKU

ŚREDNIA

PKT

Wnioskowana kwota dotacji
1/N2/OWES/2022 84,00 105 100,00
2/N2/OWES/2022 91,00 105 100,00
3/N2/OWES/2022 88,50 105 100,00
4/N2/OWES/2022 74,50 105 100,00

 

 

 

Skip to content