LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNYCH DOTACJI NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH W RAMACH NABORU III

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNYCH DOTACJI NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

W RAMACH NABORU III

od  25-07-2022 do 08-08-2022r. 

 

NR WNIOSKU ŚREDNIA

PKT

Wnioskowana kwota dotacji
1/N3/OWES/2022 77 105 100,00

 

 

Skip to content