LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNYCH DOTACJI NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNYCH DOTACJI NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH W RAMACH NABORU I od 28.09.2021 r. do 12.10.2021

l.p. NR WNIOSKU ŚREDNIA PKT Wnioskowana kwota dotacji
1 2/N1/OWES/2021 90,5 105 100,00
2. 1/N1/OWES/2021 87,00 105 100,00
Skip to content