LISTA GRUP INICJATYWNYCH/ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE NABÓR IV

 „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim” nr RPPD.07.03.00-20-0029/19

Od  09.06.2022 r. do 24.06.2022

L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego Podmiot Łączna liczba uzyskanych punktów
1. G1/IV/OWES/2022 Fundacja Wymiatamy 17,5 pkt.
2. G2/IV/OWES/2022 - 5 pkt.

 

 

 

LISTA REZERWOWA GRUP INICJATYWNYCH/ OSÓB

L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego
1 -

 

LISTA GRUP INICJATYWNYCH/OSÓB, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego
1 -
Skip to content