LISTA GRUP INICJATYWNYCH/ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE NABÓR III

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim” nr RPPD.07.03.00-20-0029/19

Od  10.11.2021 do 19.11.2021

L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego Podmiot Łączna liczba uzyskanych punktów
1. G1/III/OWES/2022 Fundacja Pragnienie Życia 19,5 PKT.

 

 

LISTA REZERWOWA GRUP INICJATYWNYCH/ OSÓB

L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego
1 -

 

LISTA GRUP INICJATYWNYCH/OSÓB, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego
1 -

 

Skip to content