LISTA GRUP INICJATYWNYCH/ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE NABÓR II

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim” nr RPPD.07.03.00-20-0029/19

Od  25.08.2021 do  06.10.2021

 

L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego Podmiot Łączna liczba uzyskanych punktów
1 G3/II/OWES/2021 Fundacja Aktywni Razem 17,5 pkt.
2 G4/II/OWES/2021 Fundacja Mam Talent 15,5 pkt.
3 G1/II/OWES/2021 Fundacja Turystyka Wiejska 17 pkt.
4 G2/II/OWES/2021 Fundacja Moja Przyszłość 16 pkt.

 

LISTA REZERWOWA GRUP INICJATYWNYCH/ OSÓB

L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego
1 -

 

LISTA GRUP INICJATYWNYCH/OSÓB, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego
1 -
Skip to content