LISTA GRUP INICJATYWNYCH/ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE NABÓR I

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim” nr RPPD.07.03.00-20-0029/19

Od  02.08.2021 r. do 24.08.2021

L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego Podmiot Łączna liczba uzyskanych punktów
1 G1/I/OWES/2021

 

 

Spółdzielnia Socjalna Integracja 17,5

 

2 G2/I/OWES/2021 Stowarzyszenie Sękalik 19

 

 

LISTA REZERWOWA GRUP INICJATYWNYCH/ OSÓB

L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego
1 -

 

 

LISTA GRUP INICJATYWNYCH/OSÓB, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego
1 -

 

Skip to content