INFORMACJA O PLANOWANYM URUCHOMIENI MECHANIZMÓW ZAKUPOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM WYSTĄPIENIA COVID-19.

Szanowni Państwo,

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim planuje uruchomić nabór wniosków od PS/PES z Subregionu Bielskiego, który umożliwi naszemu OWES zakup usługi/produktów od PES/PS związanych z przeciwdziałaniem wystąpienia COVID-19 i przekazanie ich nieodpłatnie instytucjom pomocowym i innym uprawnionym podmiotom i osobom.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do instytucji, podmiotów ekonomii społecznej, centrów integracji społecznej i innych placówek, które są zaangażowane w przeciwdziałanie skutkom COVID-19 oraz do osób fizycznych ( w szczególności osób starszych i niepełnosprawnych), dotkniętych skutkami pandemii o wskazanie potrzeb w powyższym zakresie.

Do kogo skierowane wsparcie ?

Wsparcie skierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej/Przedsiębiorstw Społecznych działających na terenie subregionu bielskiego, tj. powiat bielski, siemiatycki, hajnowski, będące w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej COVID-19.

Kiedy?

Prosimy i przekazanie informacji w zakresie potrzeb związanych z pandemią COVID-19 do dnia 15-02-2021

Na czym polega wsparcie OWES?

Wsparcie polega na dokonywaniu przez OWES zakupów produktów i usług od PES/PS, które zostaną wykorzystane przez różne podmioty/instytucje na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19

Co może kupić OWES od PES/PS?

  1. usługi zaopatrzenia (dostarczanie zakupów i innych potrzebnych środków) dla osób potrzebujących wsparcia, w szczególności osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami,
  2. usługi dożywiania dzieci i seniorów dotychczas korzystających ze stołówek szkolnych czy miejsc oferujących tanie posiłki,
  3. usługi wsparcia psychologicznego dla osób w kwarantannie, personelu medycznego oraz wszystkich innych osób dotkniętych problemami psychicznymi powstałymi w wyniku izolacji związanej z epidemią (seniorów, dzieci, nauczycieli i innych),
  4. usługi transportu zastępczego oferowane w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na korzystanie ze środków transportu medycznego, usługi w zakresie transportu do miejsca szczepień przeciwko COVID-19,
  5. usługi wywozu odpadów ze szpitali, domów pomocy społecznej i innych instytucji produkujących w okresie epidemii znaczną ilość odpadów (np. zużyte środki ochrony osobistej),
  6. usługi remontowe placówek, które wymagają dostosowania ich przestrzeni pod kątem zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych dla ich podopiecznych w związku z pandemią COVID-19,
  7. usługi techniczne (w tym usługi tzw. złotej rączki) związane z prowadzeniem gospodarstw domowych osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, rodzin wielodzietnych (np. naprawy, drobne remonty, wsparcie techniczne w zakresie korzystania z usług teleinformatycznych),
  8. usługi o charakterze kulturalnym dostarczane w formule online dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami (koncerty, spektakle, pokazy etc.) wpływające na poprawę stanu psychofizycznego i niwelujące skutki ograniczonych kontaktów społecznych

 

Wszystkie przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej, które chciałby skorzystać ze wsparcia prosimy o kontakt:

Tel. komórkowy: 570 994 220

e-mail: mpips.finanse@europartner-akie.pl

 

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ ZAPOTRZEBOWANIA NA PRODUKT/USŁUGĘ

Skip to content