Dla samorządów

-Przedstawicieli samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych) zapraszamy do udziału w cyklu spotkań z Animatorem OWES.
-Samorządy zainteresowane powołaniem przedsiębiorstwa społecznego (np. spółdzielni socjalnej osób prawnych) otrzymają od nas wsparcie doradcze. W ramach Projektu mogą także ubiegać się o wsparcie finansowe na utworzenie spółdzielni
Zobacz: dotacje
Skip to content