Dla przedsiębiorstw społecznych (PS)

Jeżeli Państwa organizacja lub spółdzielnia socjalna już spełnia wszystkie kryteria przedsiębiorstwa społecznego oferujemy specjalnie dopasowaną do Państwa potrzeb ścieżkę bezpłatnego wsparcia biznesowego:
a) w zakresie prawnym:
-prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,
-prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
-podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES,
-obowiązki pracodawcy względem pracowników,
-lustracja spółdzielni socjalnych.
b) w zakresie księgowo-podatkowym:
-rachunkowość,
-zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
-księgowość,
-płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.
c) w zakresie osobowym:
-zarządzanie organizacją,
-zarządzanie pracownikami,
-zarządzanie konfliktem i rozwiązywanie konfliktów.
d) w zakresie finansowym:
-pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
-pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES np. w ramach Funduszu Pracy lub PFRON,
-pozyskiwanie zwrotnych instrumentów finansowych,
-planowanie finansowe.ne) w zakresie marketingowym:
-planowanie marketingowe,
-planowanie i wdrażanie działań promocyjnych,
-kształtowanie elastyczności ofertowej,
-polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
-opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PES,
-badanie rynku,
-wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES,
-nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.
f) zakresu zamówień publicznych obejmuje minimalnie następujące zagadnienia:
-motywowanie do szukania zamówień i składania ofert, przez przedsiębiorstwa społeczne, w procedurach zamówień publicznych, w tym społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych,
-pomoc w opracowaniu i składaniu ofert przez przedsiębiorstwa społeczne.

Oferujemy także dotacje i wsparcie pomostowe na utworzenie w Państwa przedsiębiorstwie społecznym nowych miejsc pracy
– Zobacz: dotacje.
Zapraszamy do bezpłatnego udziału w Targach Ekonomii Społecznej, które zostaną zorganizowane w Subregionie Bielskim. Będzie to doskonała okazja zaprezentowania działalności, zbudowania sieci kontaktów, sprzedaży produktów i usług, nawiązania bliższych relacji z całą lokalną społecznością.
Skip to content