Witamy na stronie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim.

OWES obejmuje swoim zasięgiem trzy powiaty województwa podlaskiego: bielski, siemiatycki, hajnowski.

Kim jesteśmy?O ekonomii społecznej wiemy wszystko i chętnie dzielimy się swoją
wiedzą. Kadrę OWES stanowią doświadczeni doradcy, eksperci,
trenerzy, animatorzy.

Co oferujemy?

Oferta obejmuje:


 • szkolenia

 • specjalistyczne doradztwo (grupowe i indywidualne

 • bezzwrotne dotacje na założenie przedsiębiorstwa społecznego

 • wyjazdy studyjne

 • udział w Targach Ekonomii Społecznej

W okresie trwania Projektu (kwiecień 2021 – wrzesień 2023) wszystkie
usługi OWES świadczone są BEZPŁATNIE!

Dla kogo?

Oferta OWES skierowana jest do mieszkańców Subregionu Bielskiego
(powiaty: bielski, siemiatycki, hajnowski) w woj. podlaskim, w
szczególności do:

 • osób bezrobotnych, defaworyzowanych na rynku pracy (m.in.
  osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy społecznej,
  spełniających kryteria Ustawy o zatrudnieniu socjalnym),

 • lokalnych liderów – społeczników.

Zapraszamy także:
 • stowarzyszenia, fundacje, WTZ i inne podmioty ekonomii
  społecznej (PES),

 • spółdzielnie socjalne i inne przedsiębiorstwa społeczne (PS).

 
Zachęcamy do współpracy wszystkie osoby oraz instytucje, które chcą
rozwijać ekonomię społeczną na terenie Subregionu Bielskiego.

POBIERZ REGULAMIN OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim prowadzony jest w ramach Projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Priorytet inwestycyjny 9.5 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia.

Skip to content